Regler

Som med mange andre eldre spill er det rimelig å anta at det finnes flere forskjellige sett med regler som blir fulgt i de tusen hjem.For ordens skyld er det følgende regler som foreløpig følges som foreningen anerkjenner som “de offisielle”, og som brukes i turneringer og mesterskap .

2 til 6 spillere kan spille mot hverandre. Meningen med spillet er å flytte dine brikker fra ditt stjernefelt og tvers over brettet til å fylle feltet som din konkurrent starter på. Når det er flere som spiller mot hverandre er det alltid feltet tvers over for ditt eget felt som du skal flytte dine brikker til.
Brikker kan flyttes på to måter.

  1. Du står fritt til å flytte brikken et steg til en ledig plass som er direkte knyttet til plassen brikken står på nå. Det er da kun lov å flytte én plass og en gang. Du kan velge å flytte brikken din i alle retninger
  2. Hoppe over brikker i en rett linje og flytte din brikke til en ledig plass. NB, det er ikke lov å hoppe mellom to brikker, det må være over brikken i en rett linje. Du kan hoppe over kun én brikke om gangen, men du kan hoppe så mange ganger du klarer som en del av ditt trekk. Det er mulig å bevege seg og hoppe i flere retninger i løpet av et trekk.

Den første spilleren som har klart å bevege alle sine brikker, helt inn til det motsatte stjernefeltet er vinneren.God sportsånd tilsier at resterende spillere fortsetter å spille til alle har fullført.
Lykke til og ha det gøy!